Повідомлення - ТОВ "ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" - Депозитарна установа

Повідомлення

Повідомлення клієнтам депозитарної установи ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія»

Детальна інформація
Дата Вид повідомлення Повідомлення
28.12.2023 Повідомлення клієнтам про зміни до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 28.12.2023 р. № 16-р прийняте рішення:
На виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.09.2023 р. № 1067 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань договірних відносин між учасниками депозитарної системи України» (із змінами, внесеними згідно з рішенням НКЦПФР від 17.10.2023 р. № 1157) стосовно внесення змін до Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.08.2013 р. № 1412:
-Затвердити нову редакцію договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, яка набирає чинності з 01.01.2024 р.
22.09.2021 Повідомлення клієнтам про зміни до тарифів на депозитарні послуги депозитарного підрозділу Компанії Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 22.09.2021 р. № 20-р прийняте рішення:
У зв’язку з внесенням змін до переліку та вартості послуг депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», що надаються власникам цінних паперів та/або емітентам:
- Затвердити нові тарифи на депозитарні послуги депозитарного підрозділу ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», які набирають чинності з 01.10.2021 р.
-Затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 01.10.2021 р.
22.09.2021 Повідомлення клієнтам про зміни до тарифів на депозитарні послуги депозитарного підрозділу Компанії Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 22.09.2021 р. № 20-р прийняте рішення:
У зв’язку з внесенням змін до переліку та вартості послуг депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», що надаються власникам цінних паперів та/або емітентам:
- Затвердити нові тарифи на депозитарні послуги депозитарного підрозділу ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», які набирають чинності з 01.10.2021 р.
-Затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 01.10.2021 р.
07.09.2021 Повідомлення клієнтам про зміни до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 07.09.2021 р. № 16/1-р прийняте рішення:
На виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2021 р. № 553 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо взаємодії учасників депозитарної системи України» стосовно внесення змін до Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.08.2013 р. № 1412 та Вимог до договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.08.2013 р. № 1518:
- Затвердити нові редакції договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, які набирають чинності з 07.09.2021 р.
05.03.2021 Повідомлення клієнтам про зміни до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи, графіку роботи та тарифів на депозитарні послуги депозитарного підрозділу Компанії Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 05.03.2021 р. № 5-р прийняте рішення:
У зв’язку з внесенням змін до переліку та вартості послуг депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», що надаються власникам цінних паперів, та зміною графіка роботи:
- З 19.03.2021 р. приймання осіб з питань надання депозитарних послуг буде здійснюватися депозитарною установою у робочі дні з 9:30 до 12:30.
- Затвердити нові тарифи на депозитарні послуги депозитарного підрозділу ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», які набирають чинності з 19.03.2021 р.
- Затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 19.03.2021 р.
04.01.2021 Повідомлення клієнтам про зміну поштового індексу Увага! Відповідно до інформації з листа АТ «УКРПОШТА» повідомляємо про зміну поштового індексу. Для забезпечення своєчасної доставки письмової кореспонденції просимо вказувати наступну адресу: бул. Б.Хмельницького, 6, офіс 253, м. Буча, обл. Київська, Україна, 08297.
02.12.2020 Повідомлення клієнтам про зміни до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи та договір про обслуговування рахунку в цінних паперах Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 02.12.2020 р. № 29-р прийняте рішення: На виконання Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.09.2020 р. № 481 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо провадження депозитарної діяльності» та відповідно до Змін до Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1412:
- Затвердити нові редакції Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, які набирають чинності з 02.02.2021 р.
02.12.2020 Повідомлення клієнтам про зміни до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи та тарифів на депозитарні послуги депозитарного підрозділу Компанії Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 02.12.2020 р. № 28-р прийняте рішення:
Для надання депонентам (їх представникам) депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» послуг щодо дистанційного проведення загальних зборів відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196:
- Затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 04.01.2021 р.
- Затвердити нові тарифи на депозитарні послуги депозитарного підрозділу ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», які набирають чинності з 04.01.2021 р.
20.11.2020 Повідомлення клієнтам про перенесення строку надання анкети для цілей FATC Шановні клієнти! У зв’язку із перенесенням для України строку подання звітів про підзвітні рахунки Анкету для цілей FATCA Ви можете подати до 01 березня 2021 року. Бланк Анкети для заповнення в електронній формі можна завантажити з сайту депозитарної установи www.jrc.com.ua.
29.10.2020 Повідомлення клієнтам про отримання коду GIIN Відповідно до вимог Угоди для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), яку було ратифіковано відповідним Законом України від 29.10.2019 р. № 229-IX, ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» зареєстровано на порталі Податкової служби США (Internal Revenue Service, IRS) в статусі «Reporting Financial Institution under a Model 1 IGA» та присвоєно глобальний код фінансового посередника (Global Intermediary Identification Number, GIIN) - KHUL5W.99999.SL.804.
22.10.2020 Повідомлення клієнтам про адресу електронної пошти для направлення бюлетенів для голосування на загальних зборах Шановні клієнти! Повідомляємо про адресу електронної пошти для направлення бюлетенів для голосування на загальних зборах, засвідчених за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника): jrc@jrc.com.ua.
05.10.2020 Повідомлення клієнтам про необхідність надання анкети для цілей FATCA. 7 лютого 2017 року між Урядом України та Урядом Сполучених штатів Америки було укладено Угоду для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), яку було ратифіковано відповідним Законом України від 29.10.2019 р. № 229-IX. FATCA – закон про зарубіжні рахунки в США, згідно з яким усі фінансові організації повинні автоматично розкривати відомості про рахунки американських платників податків і компаній, що набрав чинності з 1 липня 2014 року.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України на своєму засіданні 18 серпня 2020 року схвалила проект рішення «Про встановлення переліку небанківських фінансових установ, які зобов’язані виконувати обов’язки фінансових агентів».
До зазначеного переліку віднесено і професійних учасників фондового ринку, які провадять депозитарну діяльність – депозитарну діяльність депозитарної установи. У зв'язку з цим просимо Вас заповнити цю Анкету з метою отримання точної та актуальної інформації про Ваше податкове резидентство / податкове резиденство кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи. Анкету необхідно підписати, засвідчити печаткою (за наявністю) і не пізніше 20 листопада 2020 року надіслати її скан-копію на адресу електронної пошти: jrc@jrc.com.ua, а оригінал направити поштою на нашу адресу: ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», бул. Б.Хмельницького, буд. 6, офіс 253, м. Буча, обл. Київська, 08292, тел. +38 (044) 228-91-65, +38 (050) 425-00-78.
Бланк Анкети для заповнення в електронній формі можна завантажити з сайту депозитарної установи www.jrc.com.ua.
Якщо Ви / кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи є громадянином США або резидентом США, Вам / кінцевому бенефіціарному власнику юридичної особи необхідно надати заповнену форму W-9, яка розміщена на сайті Податкової служби США: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf, з обов'язковим зазначенням ідентифікаційного номеру платника податків США (Taxpayer Identification Number, TIN).
Якщо Ви / кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи не є громадянином або резидентом США, але народилися в США, а також при наявності інших умов, зазначених в Анкеті, можливо, знадобиться надати додаткові документи, необхідні для підтвердження або спростування статусу податкового резидента США, відповідно з вимогами FATCA.
Цю інформацію може бути передано в податкові органи інших країн в порядку, встановленому законодавством України.
Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до пункту 69.8.2 статті 69 Податкового кодексу України на вимогу фінансового агента власники фінансових рахунків зобов’язані надавати йому інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками на виконання вимог міжнародного договору, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або укладеного на його підставі міжвідомчого договору.
11.09.2020 Повідомлення клієнтам про зміни до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 11.09.2020 р. № 23/1-р прийняте рішення:
На виконання Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.07.2020 р. № 375 «Про затвердження Змін до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі»
Н А К А З У Ю:
Затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 11.09.2020 р. (дати опублікування в офіційному виданні).
26.03.2020 Повідомлення клієнтам про зміни до форм вхідних документів для емітентів цінних паперів та Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи. Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 25.03.2020 р. № 11/1-р прийняте рішення:
- На виконання Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.11.2019 р. № 690 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо провадження та припинення діяльності на фондовому ринку» та у зв’язку з внесенням змін до форм вхідних документів для емітентів цінних паперів (додаток № 2) затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 21.04.2020 р.
23.12.2019 Повідомлення клієнтам про зміни до тарифів на депозитарні послуги депозитарного підрозділу Компанії та Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи. Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 21.12.2019 р. № 42-р прийняте рішення:
У зв’язку з внесенням змін до переліку та вартості послуг депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», що надаються власникам цінних паперів та/або емітентам:
- Затвердити нові тарифи на депозитарні послуги депозитарного підрозділу ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», які набирають чинності з 02.01.2020 р.
- Затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 02.01.2020 р.
12.08.2019 Повідомлення клієнтам про зміни до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи. Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 09.08.2019 р. № 28-р прийняте рішення:
- На виконання Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.06.2019 р. № 327 «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності» затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 25.10.2019 р.
11.06.2019 Повідомлення клієнтам про зміни до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи. Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 10.06.2019 р. № 20/1-р прийняте рішення:
- На виконання Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2018 р. № 928 «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності (щодо сприяння залученню інвестицій)» затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 21.06.2019 р.
29.12.2018 Повідомлення клієнтам про зміни до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи, договір про обслуговування рахунку в цінних паперах та тарифів на депозитарні послуги депозитарного підрозділу Компанії. Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 28.12.2018 р. № 68-р прийняте рішення:
Для надання депонентам депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» послуг щодо отримання виписки про стан рахунку у цінних паперах власника, інформаційної довідки щодо суми коштів, яка зберігається в уповноваженого на зберігання в інтересах особи, зазначеної у переліку(ах) осіб, які мають право на отримання коштів, що надійшли до юридичної особи, якій було анульовано ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були нею виплачені, а також вчинення всіх дій, визначених Положенням про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженим рішенням НКЦПФР від 08.04.2014 р. № 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.2014 р. за № 459/25236 (із змінами), необхідних для переведення належних депоненту коштів та/або прав на цінні папери на власний рахунок в обраній власником депозитарній установі:
- Затвердити нові редакції Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, які набирають чинності з 18.02.2019 р.
- Затвердити нові тарифи на депозитарні послуги депозитарного підрозділу ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», які набирають чинності з 18.02.2019 р.
29.12.2018 Повідомлення клієнтам про зміни до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи та договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 28.12.2018 р. № 67-р прийняте рішення:
- На виконання Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.05.2018 р. № 293 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань провадження депозитарної та клірингової діяльності» стосовно змін до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 р. № 148, затвердити нові редакції Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, які набирають чинності з 01.02.2019 р.
29.12.2018 Повідомлення клієнтам про зміни до тарифів на депозитарні послуги депозитарного підрозділу Компанії та Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи. Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 28.12.2018 р. № 69-р прийняте рішення:
У зв’язку з внесенням змін до переліку та вартості послуг депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», що надаються власникам цінних паперів та/або емітентам:
- Затвердити нові тарифи на депозитарні послуги депозитарного підрозділу ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», які набирають чинності з 02.01.2019 р.
- Затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 02.01.2019 р.
06.11.2018 Повідомлення клієнтам про зміни до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи. Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 05.11.2018 р. № 56-р прийняте рішення:
- На виконання Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.07.2018 р. № 451 «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності» затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 26.11.2018 р.
02.11.2018 Повідомлення клієнтам про зміни до тарифів на депозитарні послуги, форми вхідних документів для емітентів цінних паперів депозитарного підрозділу Компанії та Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи. Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 01.11.2018 р. № 55-р прийняте рішення:
У зв’язку з внесенням змін до переліку та вартості послуг депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», що надаються власникам цінних паперів та/або емітентам, та форми вхідних документів для емітентів цінних паперів:
- Затвердити нові тарифи на депозитарні послуги депозитарного підрозділу ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», які набирають чинності з 19.11.2018 р.
- Затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 19.11.2018 р.
03.10.2018 Повідомлення клієнтам про зміни до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи та тарифів на депозитарні послуги. Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 02.10.2018 р. № 51-р прийняте рішення:
У зв’язку з внесенням змін до переліку та вартості послуг депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», що надаються власникам цінних паперів та/або емітентам:
- Затвердити нові тарифи на депозитарні послуги депозитарного підрозділу ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», які набирають чинності з 15.10.2018 р.
- Затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 15.10.2018 р.
05.09.2018 Повідомлення клієнтам про зміни до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи та тарифів на депозитарні послуги. Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 04.09.2018 р. № 43-р прийняте рішення:
У зв’язку з внесенням змін до переліку та вартості послуг депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», що надаються власникам цінних паперів та/або емітентам:
- Затвердити нові тарифи на депозитарні послуги депозитарного підрозділу ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», які набирають чинності з 01.10.2018 р.
- Затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 01.10.2018 р.
27.08.2018 Повідомлення депонентам про необхідність внесення змін до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах. Депозитарна установа ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» з метою приведення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з депонентами, у відповідність до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.05.2018 № 293 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань провадження депозитарної та клірингової діяльності» стосовно змін до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 № 148 та Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.08.2013 № 1412, повідомляє депонентів про необхідність звернутися за адресою: 08292, Україна, область Київська, місто Буча, бульвар Богдана Хмельницького, будинок 6, офіс 253 для укладення нової редакції договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.
13.08.2018 Повідомлення клієнтам про зміни до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи та тарифів на депозитарні послуги. Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 10.08.2018 р. № 39-р прийняте рішення:
У зв’язку з внесенням змін до переліку та вартості послуг депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», що надаються власникам цінних паперів та/або емітентам:
- Затвердити нові тарифи на депозитарні послуги депозитарного підрозділу ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», які набирають чинності з 15.08.2018 р.
- Затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 15.08.2018 р.
14.03.2018 Повідомлення клієнтам про зміни до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи та тарифів на депозитарні послуги. Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 13.03.2018 р. № 10-р прийняте рішення:
На виконання Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.12.2017 р. № 914 «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності» та у зв’язку з внесенням змін до переліку та вартості послуг депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», що надаються власникам цінних паперів та/або емітентам:
- Затвердити нові тарифи на депозитарні послуги депозитарного підрозділу ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», які набирають чинності з 23.03.2018 р.
- Затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 23.03.2018 р.
10.01.2018 Повідомлення клієнтам про зміни до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи. Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 09.01.2018 р. № 3-р прийняте рішення:
- На виконання Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2017 р. № 692 «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності (щодо питань корпоративного управління в акціонерних товариствах)» затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 29.01.2018 р.
19.12.2017 Повідомлення клієнтам про зміни до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи та тарифів на депозитарні послуги. Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 18.12.2017 р. № 57-р прийняте рішення:
У зв’язку з внесенням змін до переліку та вартості послуг депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», що надаються власникам цінних паперів та/або емітентам:
- Затвердити нові тарифи на депозитарні послуги депозитарного підрозділу ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», які набирають чинності з 29.12.2017 р.
- Затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 29.12.2017 р.
14.09.2017 Повідомлення клієнтам про зміни до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи. Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 13.09.2017 р. № 46-р прийняте рішення:
- На виконання Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.05.2017 р. № 286 «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності» затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 29.09.2017 р.
03.07.2017 Повідомлення клієнтам про зміни до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи. Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 30.06.2017 р. № 28-р прийняте рішення:
- На виконання Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 р. № 148 «Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України» затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 17.07.2017 р.
28.04.2017 Повідомлення депонентам про необхідність внесення змін до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах. Депозитарна установа ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» з метою приведення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з депонентами до 18.04.2017, у відповідність до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 No148 «Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України», повідомляє депонентів про необхідність звернутися за адресою: 08292, Україна, область Київська, місто Буча, бульвар Богдана Хмельницького, будинок 6, офіс 253 для укладення нової редакції договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.
13.02.2017 Повідомлення клієнтам про зміни до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи та тарифів на депозитарні послуги. Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 10.02.2017 р. № 3-р прийняте рішення:
У зв’язку з розробкою форм вхідних документів – розпоряджень для співвласників цінних паперів та внесенням змін до переліку та вартості послуг депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», що надаються власникам цінних паперів та/або емітентам:
- Затвердити нові тарифи на депозитарні послуги депозитарного підрозділу ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», які набирають чинності з 01.03.2017 р.
- Затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 01.03.2017 р.
02.11.2016 Повідомлення клієнтам про зміни до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи та тарифів на депозитарні послуги. Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 01.11.2016 р. № 9-р прийняте рішення:
- Затвердити нові тарифи на депозитарні послуги депозитарного підрозділу ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», які набирають чинності з 14.11.2016 р.
- Затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 14.11.2016 р.
26.09.2016 Повідомлення клієнтам про зміни до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи. Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 23.09.2016 р. № 7-р прийняте рішення:
- На виконання Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 12.04.2016 р. № 391 «Щодо порядку виплати акціонерним товариством дивідендів», Рішення НКЦПФР від 12.04.2016 р. № 390 «Про внесення змін до Положення про провадження депозитарної діяльності (щодо виплати доходів)», Стандарту ПАРД «Щодо встановлення депозитарними установами особи власника цінних паперів, правонаступника, спадкоємця», затвердженого рішенням Ради ПАРД від 06.04.2016 р. (протокол № 5), погодженого Рішенням НКЦПФР від 28.04.2016 р. № 518, Рішення НКЦПФР від 30.06.2016 р. № 683 «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності» затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 10.10.2016 р.
31.05.2016 Повідомлення емітентам про необхідність змін умов договорів на відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників. Депозитарна установа ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» повідомляє емітентів, з якими укладено договори на відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, про необхідність змін умов договорів на відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, що виникли відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від від 12.04.2016 року №391 «Щодо порядку виплати акціонерним товариством дивідендів», що набрало чинності 27.05.2016 року. З Договором на відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників можна ознайомитись у розділі «Документи» / «Для емітентів цінних паперів».
12.05.2016 Повідомлення клієнтам про зміни до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи. Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 11.05.2016 р. № 3-р прийняте рішення:
- На виконання Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.10.2015 року № 1772 «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності», Стандарту ПАРД «Порядок закриття рахунків в цінних паперах, на яких не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, за ініціативою депозитарної установи», затвердженого Рішенням Ради ПАРД від 04.11.2015 року № 15, схваленого Рішенням НКЦПФР від 01.12.2015 року № 2001, Стандарту ПАРД «Порядок посвідчення депозитарними установами довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства», затвердженого рішенням Ради ПАРД від 17.12.2014 року № 17, погодженого Рішенням НКЦПФР від 20.01.2015 року № 32, затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 25.05.2016 р.
02.12.2015 Повідомлення клієнтам про зміни до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи. Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 01.12.2015 р. № 5-р прийняте рішення:
- На виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.07.2015 року № 1085 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.08.2013 року № 1412» затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 15.12.2015 р.
04.08.2015 Повідомлення клієнтам про зміни до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи. Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 03.08.2015 р. № 4-р прийняте рішення:
- На виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.06.2015 року №771 «Про затвердження Змін до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі» затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 10.08.2015 р.
31.07.2015 Повідомлення клієнтам про зміни до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи. Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 30.07.2015 р. № 3-р прийняте рішення:
- На виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.06.2015 р. № 740 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань провадження депозитарної діяльності» затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 03.08.2015 р.
13.01.2015 Повідомлення клієнтам про зміни до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи та тарифів на депозитарні послуги. Шановні клієнти! Повідомляємо, що згідно з наказом директора ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від 12.01.2015 р. № 1-р прийняті рішення:
- Затвердити нові тарифи на депозитарні послуги депозитарного підрозділу ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», які набирають чинності з 13.01.2015 р.
- На виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.11.2014 р. № 1575 «Про внесення змін до Положення про провадження депозитарної діяльності» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.04.2015 р. № 566 «Про внесення зміни до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013 р. № 1331» затвердити у новій редакції Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке набирає чинності з 13.01.2015 р.

Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України

Детальна інформація
Дата Вид повідомлення Посилання
10.04.2024 Повідомлення акціонерів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (код за ЄДРПОУ 00131819) про проведення 17 травня 2024 року дистанційних річних Загальних зборів акціонерів товариства. Детальніше
29.03.2024 Повідомлення акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖКОКС» (код за ЄДРПОУ 05393079) про проведення 30 квітня 2024 року дистанційних річних Загальних зборів акціонерів товариства. Детальніше
29.03.2024 Повідомлення акціонерів Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут» (код за ЄДРПОУ 42206328) про проведення 19 квітня 2024 року дистанційних річних Загальних зборів акціонерів товариства. Детальніше
29.03.2024 Повідомлення акціонерів Приватне акціонерне товариство «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА» (код за ЄДРПОУ 20264089) про проведення 19 квітня 2024 року дистанційних річних Загальних зборів акціонерів товариства. Детальніше
28.03.2024 Повідомлення акціонерів ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" (код за ЄДРПОУ 00130926) про скликання та дистанційне проведення 30 квітня 2024 року річних Загальних зборів акціонерів товариства. Детальніше
28.03.2024 Повідомлення акціонерів ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО" (код за ЄДРПОУ 23343582) про скликання та дистанційне проведення 19 квітня 2024 року річних Загальних зборів акціонерів товариства. Детальніше
28.03.2024 Повідомлення акціонерів Акціонерне товариство «Харківобленерго» (код за ЄДРПОУ 00131954) про скликання та дистанційне проведення 19 квітня 2024 року річних Загальних зборів акціонерів товариства. Детальніше
28.03.2024 Повідомлення акціонерів АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" (код за ЄДРПОУ 21560766) про скликання та дистанційне проведення 19 квітня 2024 року річних Загальних зборів акціонерів товариства. Детальніше
28.03.2024 Повідомлення акціонерів ПрАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" (код за ЄДРПОУ 00176472) про скликання та дистанційне проведення 29 квітня 2024 року річних Загальних зборів акціонерів товариства. Детальніше
27.03.2024 Повідомлення акціонерів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" (код за ЄДРПОУ 00131400) про проведення 29 квітня 2024 року дистанційних річних Загальних зборів акціонерів товариства. Детальніше
26.03.2024 Повідомлення акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 23359034) про проведення 26 квітня 2024 року дистанційних річних Загальних зборів акціонерів товариства. Детальніше
25.03.2024 Повідомлення акціонерів АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ» (код за ЄДРПОУ 00176549) про дистанційне проведення 26 квітня 2024 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства. Детальніше
25.03.2024 Повідомлення акціонерів ПАТ «КВБЗ» (код за ЄДРПОУ 05763814) про дистанційне проведення 12 квітня 2024 року Загальних зборів акціонерного товариства. Детальніше
25.03.2024 Повідомлення акціонерів ПрАТ «Артвайнері» (код за ЄДРПОУ 00412168) про дистанційне проведення 19 квітня 2024 року Загальних зборів акціонерного товариства. Детальніше
25.03.2024 Повідомлення акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ» (код за ЄДРПОУ 24655289) про дистанційне проведення 15 квітня 2024 року Загальних зборів акціонерного товариства. Детальніше
25.03.2024 Повідомлення акціонерів АТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» (код за ЄДРПОУ 00176472) про проведення 26 квітня 2024 року дистанційних річних Загальних зборів акціонерів товариства. Детальніше
14.03.2024 Повідомлення акціонерів ПРАТ "Агрокомбiнат "Слобожанський" (код за ЄДРПОУ 00858148) про проведення (скликання) 25 квітня 2024 року загальних зборів акціонерного товариства. Детальніше
12.03.2024 Повідомлення акціонерів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (код за ЄДРПОУ 24432974) про проведення 25 квітня 2024 року загальних зборів акціонерів товариства. Детальніше
07.03.2024 Повідомлення акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» (код за ЄДРПОУ 30149623) про проведення 26 квітня 2024 року річних Загальних зборів акціонерів товариства. Детальніше
12.02.2024 Повідомлення акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 00130926) про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства. Детальніше
09.02.2024 Повідомлення акціонерів АТ «Харківобленерго» (код за ЄДРПОУ 00131954) про проведення 26 лютого 2024 року дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
22.12.2023 Повідомлення акціонерів ПРАТ «ДОНЕЦЬККОКС» (код за ЄДРПОУ 00191112) про дистанційне проведення 22 січня 2024 року (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
19.12.2023 Повідомлення акціонерів ПРАТ «ВАВК» (код за ЄДРПОУ 00191721) про дистанційне проведення 24 січня 2024 року (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
13.12.2023 Повідомлення акціонерів ПрАТ "Харківенергозбут" (код за ЄДРПОУ 42206328) про дистанційне проведення 29 грудня 2023 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства (оновлене). Детальніше
13.12.2023 Повідомлення акціонерів ПРАТ «ЮЖКОКС» (код за ЄДРПОУ 05393079) про внесення змін до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, що будуть проведені дистанційно 28 грудня 2023 року (дата завершення голосування). Детальніше
08.12.2023 Повідомлення акціонерів АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 00131819) про дистанційне проведення 28 грудня 2023 року (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Детальніше
01.12.2023 ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного) дистанційних позачергових Загальних зборів АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (ідентифікаційний код юридичної особи 23359034), скликаних на 06 грудня 2023 року (дата завершення голосування) Детальніше
29.11.2023 Повідомлення акціонерів ПрАТ "Харківенергозбут" (код за ЄДРПОУ 42206328) про дистанційне проведення 29 грудня 2023 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
24.11.2023 Повідомлення акціонерів ПРАТ «ЮЖКОКС» (код за ЄДРПОУ 05393079) про проведення 28 грудня 2023 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно. Детальніше
24.11.2023 Повідомлення акціонерів АТ «Харківобленерго» (код за ЄДРПОУ 00131954) про дистанційне проведення 25 грудня 2023 року (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
24.11.2023 Повідомлення акціонерів ПАТ "Запоріжжяобленерго" (код за ЄДРПОУ 00130926) про дистанційне проведення 25 грудня 2023 року (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
20.11.2023 Повідомлення акціонерів ПрАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" (код за ЄДРПОУ 05508186) про дистанційне проведення 18 грудня 2023 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства. Детальніше
14.11.2023 Повідомлення акціонерів ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" (код за ЄДРПОУ 24432974) про проведення 28 грудня 2023 року (дата завершення голосування) дистанційних позачергових загальних зборів Товариства. Детальніше
08.11.2023 Повідомлення акціонерів АТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (код за ЄДРПОУ 00176472) про проведення 08 грудня 2023 року (дата завершення голосування) дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
03.11.2023 Повідомлення акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 23359034) про проведення 06 грудня 2023 року (дата завершення голосування) дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
03.11.2023 Повідомлення акціонерів АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 00131400) про проведення 07 грудня 2023 року (дата завершення голосування) дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
01.11.2023 Повідомлення акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» (код за ЄДРПОУ 30149623) про проведення 21 грудня 2023 року (дата завершення голосування) дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
27.10.2023 Повідомлення акціонерів ПРАТ "КЦРЗ" (код за ЄДРПОУ 00190940) про проведення 29 листопада 2023 року (дата завершення голосування) дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
27.10.2023 Повідомлення акціонерів ПАТ "Донбасенерго" (код за ЄДРПОУ 23343582) про проведення 01 грудня 2023 року (дата завершення голосування) дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
05.10.2023 Повідомлення акціонерів ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ» (код за ЄДРПОУ 00191827) про внесення змін до проекту порядку денного Річних Загальних зборів Товариства, що будуть проведені дистанційно 16 жовтня 2023 року. Детальніше
05.10.2023 Повідомлення акціонерів ПРАТ «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 33185989) про внесення змін до проекту порядку денного Річних Загальних зборів Товариства, що будуть проведені дистанційно 16 жовтня 2023 року. Детальніше
05.10.2023 Повідомлення акціонерів ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» (код за ЄДРПОУ 32363486) про внесення змін до проекту порядку денного Річних Загальних зборів Товариства, що будуть проведені дистанційно 16 жовтня 2023 року. Детальніше
05.10.2023 Повідомлення акціонерів ПРАТ «ХТЗ» (код за ЄДРПОУ 00191135) про внесення змін до проекту порядку денного Річних Загальних зборів Товариства, що будуть проведені дистанційно 16 жовтня 2023 року. Детальніше
15.09.2023 Повідомлення акціонерів ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ» (код за ЄДРПОУ 00191827) про проведення 16 жовтня 2023 року (дата завершення голосування) дистанційних Річних Загальних зборів Товариства. Детальніше
15.09.2023 Повідомлення акціонерів ПРАТ «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 33185989) про проведення 16 жовтня 2023 року (дата завершення голосування) дистанційних Річних Загальних зборів Товариства. Детальніше
15.09.2023 Повідомлення акціонерів ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» (код за ЄДРПОУ 32363486) про проведення 16 жовтня 2023 року (дата завершення голосування) дистанційних Річних Загальних зборів Товариства. Детальніше
15.09.2023 Повідомлення акціонерів ПРАТ «ХТЗ» (код за ЄДРПОУ 00191135) про проведення 16 жовтня 2023 року (дата завершення голосування) дистанційних Річних Загальних зборів Товариства. Детальніше
22.08.2023 Повідомлення акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» (код за ЄДРПОУ 30149623) про проведення 29 вересня 2023 року (дата завершення голосування) дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
29.06.2023 Повідомлення акціонерів ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (код за ЄДРПОУ 00858148) про дистанційне проведення 03 серпня 2023 року (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів Товариства Детальніше
28.06.2023 Повідомлення акціонерів ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" (код за ЄДРПОУ 24101605) про дистанційне проведення 31 липня 2023 року (дата завершення голосування) Загальних зборів Товариства. Детальніше
27.06.2023 Повідомлення акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ» (код за ЄДРПОУ 24655289) про дистанційне проведення 28 липня 2023 року (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Детальніше
27.06.2023 Повідомлення акціонерів ПАТ "Донбасенерго" (код за ЄДРПОУ 23343582) про дистанційне проведення 28 липня 2023 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
13.04.2023 Повідомлення акціонерів ПРАТ «ЮЖКОКС» (код за ЄДРПОУ 05393079) про дистанційне проведення 15 травня 2023 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
12.04.2023 Повідомлення акціонерів АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 00131400) про дистанційне проведення 17 травня 2023 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства. Детальніше
07.04.2023 Повідомлення акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 23359034) про внесення змін до порядку денного дистанційних річних Загальних зборів Товариства, скликаних на 20 квітня 2023 року (дата завершення голосування). Детальніше
28.03.2023 Повідомлення акціонерів АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ» (код за ЄДРПОУ 00176549) про дистанційне проведення 28 квітня 2023 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів акціонерів Товариства Детальніше
27.03.2023 Повідомлення акціонерів ПАТ «КВБЗ» (код за ЄДРПОУ 05763814) про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться дистанційно 11 квітня 2023 року (дата завершення голосування) Детальніше
24.03.2023 Повідомлення акціонерів АТ «Харківобленерго» (код за ЄДРПОУ 00131954) про дистанційне проведення 26 квітня 2023 року (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
24.03.2023 Повідомлення акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ» (код за ЄДРПОУ 24655289) про дистанційне проведення 25 квітня 2023 року (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
24.03.2023 Повідомлення акціонерів ПрАТ "Харківенергозбут" (код за ЄДРПОУ 42206328) про дистанційне проведення 24 квітня 2023 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства. Детальніше
24.03.2023 Повідомлення акціонерів АТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (код за ЄДРПОУ 00176472) про дистанційне проведення 28 квітня 2023 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства. Детальніше
24.03.2023 Повідомлення акціонерів ПАТ "Донбасенерго" (код за ЄДРПОУ 23343582) про дистанційне проведення 28 квітня 2023 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів акціонерівТовариства. Детальніше
24.03.2023 Повідомлення акціонерів ПАТ "Запоріжжяобленерго" (код за ЄДРПОУ 00130926) про дистанційне проведення 26 квітня 2023 року (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
24.03.2023 Повідомлення акціонерів ПрАТ «Артвайнері» (код за ЄДРПОУ 00412168) про дистанційне проведення 24 квітня 2023 року (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
20.03.2023 Повідомлення акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 23359034) про дистанційне проведення 20 квітня 2023 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства. Детальніше
17.03.2023 Повідомлення акціонерів АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 00131819) про дистанційне проведення 21 квітня 2023 року (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів Товариства Детальніше
16.03.2023 Повідомлення акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» (код за ЄДРПОУ 30149623) про дистанційне проведення 27 квітня 2023 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
15.03.2023 Повідомлення акціонерів АТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код за ЄДРПОУ 21560766) про дистанційне проведення 20 квітня 2023 року (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
10.03.2023 Повідомлення акціонерів ПАТ «КВБЗ» (код за ЄДРПОУ 05763814) про дистанційне проведення 11 квітня 2023 року (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів Товариства Детальніше
03.03.2023 Повідомлення акціонерів ПАТ "Запоріжжяобленерго" (код за ЄДРПОУ 00130926) про дистанційне проведення 20 березня 2023 року (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
24.02.2023 Повідомлення акціонерів ПрАТ "СТ "Іллічівське" (код за ЄДРПОУ 25186738) про дистанційне проведення 30 березня 2023 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
31.01.2023 Повідомлення акціонерів ПрАТ "Харківенергозбут" (код за ЄДРПОУ 42206328) про дистанційне проведення 02 березня 2023 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
16.12.2022 Повідомлення акціонерів ПрАТ «ТСД» (код за ЄДРПОУ 20264089) про заміну вебсайту, на якому розміщуватимуться бюлетені для голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів, що будуть проведені 26 грудня 2022 року (дата завершення голосування). Детальніше
01.12.2022 Повідомлення акціонерів ПрАТ «ТСД» (код за ЄДРПОУ 20264089) про дистанційне проведення 26 грудня 2022 року (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
23.11.2022 Повідомлення акціонерів ПрАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (код за ЄДРПОУ 00858148) про дистанційне проведення 27 грудня 2022 року (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів Товариства Детальніше
23.11.2022 Повідомлення акціонерів ПАТ «КВБЗ» (код за ЄДРПОУ 05763814) про дистанційне проведення 28 грудня 2022 року (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів Товариства Детальніше
21.11.2022 Повідомлення акціонерів АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ» (код за ЄДРПОУ 00176549) про дистанційне проведення 23 грудня 2022 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів акціонерів Товариства Детальніше
21.11.2022 Повідомлення акціонерів АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 00131819) про дистанційне проведення 21 грудня 2022 року (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів Товариства Детальніше
18.11.2022 Повідомлення акціонерів ПРАТ «ЮЖКОКС» (код за ЄДРПОУ 05393079) про дистанційне проведення 21 грудня 2022 року (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
18.11.2022 Повідомлення акціонерів АТ "ПІВДГЗК" (код за ЄДРПОУ 00191000) про скасування проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 25.11.2022 року. Детальніше
18.11.2022 Повідомлення акціонерів ПрАТ «Артвайнері» (код за ЄДРПОУ 00412168) про дистанційне проведення 19 грудня 2022 року (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
10.11.2022 Повідомлення акціонерів АТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код за ЄДРПОУ 21560766) про дистанційне проведення 15 грудня 2022 року (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
25.10.2022 Повідомлення акціонерів АТ "ПІВДГЗК" (код за ЄДРПОУ 00191000) про дистанційне проведення 25.11.2022 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
24.10.2022 Повідомлення акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ» (код за ЄДРПОУ 24655289) про дистанційне проведення 28 листопада 2022 року (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
08.08.2022 Повідомлення акціонерів ПРАТ «ВАВК» (код за ЄДРПОУ 00191721) про дистанційне проведення 25 серпня 2022 року (дата завершення голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
20.07.2022 Повідомлення акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 23359034) про дистанційне проведення 08 серпня 2022 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
19.07.2022 Повідомлення акціонерів ПАТ "Запоріжжяобленерго" (код за ЄДРПОУ 00130926) про зміни до проєкту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, які будуть проведені дистанційно 01 серпня 2022 року (дата завершення голосування). Детальніше
19.07.2022 Повідомлення акціонерів АТ "ПІВДГЗК" (код за ЄДРПОУ 00191000) про дистанційне проведення 19 серпня 2022 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
28.06.2022 Повідомлення акціонерів ПАТ "Запоріжжяобленерго" (код за ЄДРПОУ 00130926) про дистанційне проведення 01 серпня 2022 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
17.06.2022 Повідомлення акціонерів ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" (код за ЄДРПОУ 24101605) про дистанційне проведення 22 липня 2022 року (дата завершення голосування) Загальних зборів Товариства. Детальніше
03.06.2022 Повідомлення акціонерів ПАТ "Донбасенерго" (код за ЄДРПОУ 23343582) про дистанційне проведення 06 липня 2022 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства. Детальніше
20.05.2022 Повідомлення акціонерів ПрАТ "Харківенергозбут" (код за ЄДРПОУ 42206328) про дистанційне проведення 06 червня 2022 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства (остаточне). Детальніше
16.05.2022 Повідомлення ПАТ "Донбасенерго" (код за ЄДРПОУ 23343582) про наявність ознак банкрутства. Детальніше
04.05.2022 Повідомлення акціонерів ПрАТ "Харківенергозбут" (код за ЄДРПОУ 42206328) про дистанційне проведення 06 червня 2022 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства. Детальніше
06.04.2022 Повідомлення акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 23359034) про дистанційне проведення 24 травня 2022 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства. Детальніше
30.03.2022 Повідомлення акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» (код за ЄДРПОУ 30149623) про дистанційне проведення 29 квітня 2022 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Детальніше
29.03.2022 Повідомлення акціонерів АТ «Харківобленерго» (код за ЄДРПОУ 00131954) про дистанційне проведення 29 квітня 2022 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства. Детальніше
23.02.2022 Повідомлення акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 23359034) про внесення змін до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, що будуть проведені дистанційно 07 березня 2022 року (дата завершення голосування). Детальніше
04.02.2022 Повідомлення акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 23359034) про дистанційне проведення 07 березня 2022 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства (оновлене, у зв'язку із виправленням технічних помилок допущених у надісланому раніше повідомленні). Детальніше
02.02.2022 Повідомлення акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 23359034) про дистанційне проведення 07 березня 2022 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
21.01.2022 Повідомлення акціонерів ПрАТ "Харківенергозбут" (код за ЄДРПОУ 42206328) про зміни до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, які будуть проведені дистанційно 4 лютого 2022 року (дата завершення голосування). Детальніше
04.01.2022 Повідомлення акціонерів ПрАТ "Харківенергозбут" (код за ЄДРПОУ 42206328) про дистанційне проведення 4 лютого 2022 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
30.12.2021 Повідомлення акціонерів ПРАТ «ХТЗ» (код за ЄДРПОУ 00191135) про дистанційне проведення 31 січня 2022 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
30.12.2021 Повідомлення акціонерів ПРАТ «ЄМЗ» (код за ЄДРПОУ 00191193) про дистанційне проведення 31 січня 2022 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
30.12.2021 Повідомлення акціонерів ПРАТ «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 33185989) про дистанційне проведення 31 січня 2022 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
30.12.2021 Повідомлення акціонерів ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» (код за ЄДРПОУ 32363486) про дистанційне проведення 31 січня 2022 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
30.12.2021 Повідомлення акціонерів ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ» (код за ЄДРПОУ 00191827) про дистанційне проведення 31 січня 2022 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
30.12.2021 Повідомлення акціонерів АТ «ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ» (код за ЄДРПОУ 00176549) про дистанційне проведення 04 лютого 2022 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
24.12.2021 Повідомлення акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 23359034) про дистанційне проведення 10 січня 2022 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
15.12.2021 Повідомлення акціонерів ПРАТ "ЮЖКОКС" (код за ЄДРПОУ 05393079) про дистанційне проведення 30 грудня 2021 року (дата завершення голосування) Позачергових загальних зборів Товариства. Детальніше
03.12.2021 Повідомлення акціонерів АТ «Харківобленерго» (код за ЄДРПОУ 00131954) про зміни до проєкту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, які будуть проведені дистанційно 15 грудня 2021 року (дата завершення голосування). Детальніше
09.11.2021 Повідомлення акціонерів АТ «Харківобленерго» (код за ЄДРПОУ 00131954) про дистанційне проведення 15 грудня 2021 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
03.09.2021 Повідомлення акціонерів ПрАТ "Харківенергозбут" (код за ЄДРПОУ 42206328) про дистанційне проведення 7 жовтня 2021 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
31.08.2021 Повідомлення акціонерів ПАТ "Донбасенерго" (код за ЄДРПОУ 23343582) про проведення 20 вересня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
20.08.2021 Повідомлення акціонерів АТ «Харківобленерго» (код за ЄДРПОУ 00131954) про дистанційне проведення 21 вересня 2021 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
04.08.2021 Повідомлення акціонерів ПрАТ "Харківенергозбут" (код за ЄДРПОУ 42206328) про дистанційне проведення 03 вересня 2021 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
04.08.2021 Повідомлення акціонерів АТ «Харківобленерго» (код за ЄДРПОУ 00131954) про дистанційне проведення 03 вересня 2021 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
04.08.2021 Повідомлення акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 23359034) про дистанційне проведення 19 серпня 2021 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
28.07.2021 Повідомлення акціонерів ПАТ "Донбасенерго" (код за ЄДРПОУ 23343582) про проведення 16 серпня 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
11.06.2021 Повідомлення акціонерів ПАТ «Донбасенерго» (код за ЄДРПОУ 23343582) про виплату дивідендів акціонерам Товариства за результатами роботи Товариства у 2020 році. Детальніше
10.06.2021 Повідомлення акціонерів АТ "ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ" (код за ЄДРПОУ 00176549) про дистанційне проведення 01 липня 2021 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
10.06.2021 Повідомлення акціонерів АТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (код за ЄДРПОУ 00176472) про дистанційне проведення 01 липня 2021 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
20.05.2021 Повідомлення акціонерів АТ "ПІВДГЗК" (код за ЄДРПОУ 00191000) про дистанційне проведення 04 червня 2021 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
17.05.2021 Повідомлення акціонерів АТ "ПІВДГЗК" (код за ЄДРПОУ 00191000) про виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020 роки. Детальніше
30.04.2021 Повідомлення акціонерів АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 00131400) про дистанційне проведення 31 травня 2021 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства. Детальніше
27.04.2021 Повідомлення акціонерів ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (код за ЄДРПОУ 05508186) про дистанційне проведення 28 травня 2021року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства. Детальніше
27.04.2021 Повідомлення акціонерів АТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (код за ЄДРПОУ 00176472) про дистанційне проведення 28 травня 2021року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства. Детальніше
27.04.2021 Повідомлення акціонерів АТ "ДТЕК ЖОВТНЕВА ЦЗФ" (код за ЄДРПОУ 00176549) про дистанційне проведення 28 травня 2021року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства. Детальніше
19.04.2021 Повідомлення акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 23359034) про дистанційне проведення 24 травня 2021 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства. Детальніше
14.04.2021 Повідомлення акціонерів ПАТ "Запоріжжяобленерго" (код за ЄДРПОУ 00130926) про дистанційне проведення 27 квітня 2021 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства (зі змінами) та Проекти рішень з питань порядку денного цих загальних зборів (зі змінами). Детальніше
13.04.2021 Повідомлення акціонерів АТ «Харківобленерго» (код за ЄДРПОУ 00131954) про дистанційне проведення 28 квітня 2021 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства (зі змінами). Детальніше
12.04.2021 Повідомлення акціонерів ПАТ «Донбасенерго» (код за ЄДРПОУ 23343582) про зміни у проекті порядку денного річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2021 року. Детальніше
06.04.2021 Повідомлення акціонерів АТ "ПІВДГЗК" (код за ЄДРПОУ 00191000) про дистанційне проведення 21 квітня 2021 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
30.03.2021 Повідомлення акціонерів ПРАТ "ЮЖКОКС" (код за ЄДРПОУ 05393079) про дистанційне проведення 29 квітня 2021 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства. Детальніше
30.03.2021 Повідомлення акціонерів АТ "ПІВДГЗК" (код за ЄДРПОУ 00191000) про виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2019 рік. Детальніше
29.03.2021 Повідомлення акціонерів ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (код за ЄДРПОУ 05761614) про проведення 27 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства. Детальніше
26.03.2021 Повідомлення акціонерів ПрАТ "Харківенергозбут" (код за ЄДРПОУ 42206328) про дистанційне проведення 28 квітня 2021 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства. Детальніше
26.03.2021 Повідомлення акціонерів АТ "Харківобленерго" (код за ЄДРПОУ 00131954) про дистанційне проведення 28 квітня 2021 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства. Детальніше
24.03.2021 Повідомлення акціонерів ПАТ "Запоріжжяобленерго" (код за ЄДРПОУ 00130926) про дистанційне проведення 27 квітня 2021 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства. Детальніше
24.03.2021 Повідомлення акціонерів ПАТ "Донбасенерго" (код за ЄДРПОУ 23343582) про проведення 26 квітня 2021 року річних Загальних зборів Товариства. Детальніше
24.03.2021 Повідомлення акціонерів АТ "ПІВДГЗК" (код за ЄДРПОУ 00191000) про дистанційне проведення 23 квітня 2021 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
25.02.2021 Повідомлення акціонерів ПРАТ "ЮЖКОКС" (код за ЄДРПОУ 05393079) про дистанційне проведення 12 березня 2021 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
17.02.2021 Повідомлення акціонерів АТ "ПІВДГЗК" (код за ЄДРПОУ 00191000) про дистанційне проведення 05 березня 2021 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
12.02.2021 Повідомлення акціонерів ПАТ "Запоріжжяобленерго" (код за ЄДРПОУ 00130926) про дистанційне проведення 03 березня 2021 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
02.02.2021 Повідомлення акціонерів ПрАТ "Харківенергозбут" (код за ЄДРПОУ 42206328) про дистанційне проведення 18 лютого 2021 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
02.02.2021 Повідомлення акціонерів АТ "Харківобленерго" (код за ЄДРПОУ 00131954) про дистанційне проведення 18 лютого 2021 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
05.01.2021 Повідомлення акціонерів АТ "ПІВДГЗК" (код за ЄДРПОУ 00191000) про дистанційне проведення 05 лютого 2021 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Детальніше
22.12.2020 Повідомлення акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (код за ЄДРПОУ 00176549) про дистанційне проведення 25 січня 2021 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства. Детальніше
22.12.2020 Повідомлення акціонерів ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» (код за ЄДРПОУ 00176472) про дистанційне проведення 25 січня 2021 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства. Детальніше
28.10.2020 Повідомлення акціонерів ПАТ "Донбасенерго" (код за ЄДРПОУ 23343582) про проведення річних Загальних зборів акціонерів. Детальніше
18.09.2020 Повідомлення акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 23359034) про дистанційне проведення 19 жовтня 2020 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства Детальніше
20.07.2020 Повідомлення акціонерів ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23243188) про дистанційне проведення 21 серпня 2020 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства Детальніше
13.07.2020 Повідомлення акціонерів АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" (код за ЄДРПОУ 00131400) про дистанційне проведення 14 серпня 2020 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства Детальніше
17.04.2020 Повідомлення акціонерів ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" (код за ЄДРПОУ 23343582) про скасування річних Загальних зборів акціонерів Детальніше
24.03.2020 Повідомлення акціонерів АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (код за ЄДРПОУ 23359034) про проведення річних Загальних зборів акціонерів Детальніше
20.03.2020 Повідомлення акціонерів ПрАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" (код за ЄДРПОУ 05508186) про проведення річних Загальних зборів акціонерів Детальніше
20.03.2020 Повідомлення акціонерів ПАТ "ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ" (код за ЄДРПОУ 00176549) про проведення річних Загальних зборів акціонерів Детальніше
19.03.2020 Повідомлення акціонерів ПрАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО" (код за ЄДРПОУ 23243188) про проведення річних Загальних зборів акціонерів Детальніше
18.03.2020 Повідомлення акціонерів ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" (код за ЄДРПОУ 23343582) про проведення річних Загальних зборів акціонерів Детальніше
17.03.2020 Повідомлення акціонерів АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" (код за ЄДРПОУ 00131400) про проведення річних Загальних зборів акціонерів Детальніше
16.03.2020 Повідомлення акціонерів ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (код за ЄДРПОУ 05761614) про проведення річних Загальних зборів акціонерів Детальніше
20.11.2019 Повідомлення акціонерів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23343582) про зміни у проекті порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Детальніше
01.11.2019 Повідомлення акціонерів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23343582) про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Детальніше
12.07.2019 Повідомлення акціонерів АТ "КИЇВЕНЕРГО" (код за ЄДРПОУ 00131305) про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Детальніше
11.07.2019 Повідомлення акціонерів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23343582) про зміни у проекті порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Детальніше
09.07.2019 Повідомлення акціонерів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 41946011) про проведення річних Загальних зборів акціонерів Детальніше
27.06.2019 Повідомлення акціонерів ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23243188) про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Детальніше
27.06.2019 Повідомлення акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 23359034) про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Детальніше
24.06.2019 Повідомлення акціонерів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23343582) про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Детальніше
19.06.2019 Повідомлення акціонерів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23343582) про виплату дивідендів Детальніше
26.04.2019 Повідомлення акціонерів ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23243188) про скликання Загальних зборів акціонерів Детальніше
09.04.2019 Повідомлення акціонерів ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (код за ЄДРПОУ 05508186) про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів. Детальніше
01.04.2019 Повідомлення акціонерів ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23243188) про скликання Загальних зборів акціонерів Детальніше
25.03.2019 Повідомлення акціонерів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23343582) про виправлення помилки в повідомленні про скликання річних Загальних зборів Детальніше
25.03.2019 Повідомлення акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (код за ЄДРПОУ 05761614) про скликання Загальних зборів акціонерів Детальніше
21.03.2019 Повідомлення акціонерів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23343582) про скликання Загальних зборів акціонерів Детальніше
21.03.2019 Повідомлення акціонерів ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23243188) про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Детальніше
20.03.2019 Повідомлення акціонерів ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (код за ЄДРПОУ 05508186) про скликання Загальних зборів акціонерів Детальніше
20.03.2019 Повідомлення акціонерів ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23243188) про скликання Загальних зборів акціонерів Детальніше
19.03.2019 Повідомлення акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 23359034) про скликання Загальних зборів акціонерів Детальніше
19.03.2019 Повідомлення акціонерів ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» (код за ЄДРПОУ 00176472) про скликання Загальних зборів акціонерів Детальніше
19.03.2019 Повідомлення акціонерів ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (код за ЄДРПОУ 00176549) про скликання Загальних зборів акціонерів Детальніше
01.03.2019 Повідомлення акціонерів ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23243188) про скликання Загальних зборів акціонерів Детальніше
04.01.2019 Повідомлення акціонерів ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23243188) про скликання Загальних зборів акціонерів Детальніше
25.10.2018 Повідомлення акціонерів ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» (код за ЄДРПОУ 00169845) про скликання Загальних зборів акціонерів Детальніше
25.10.2018 Повідомлення акціонерів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 41946011) про скликання Загальних зборів акціонерів Детальніше
25.10.2018 Повідомлення акціонерів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 23359034) про скликання Загальних зборів акціонерів Детальніше
20.06.2018 Повідомлення акціонерів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23343582) про скликання Загальних зборів акціонерів Детальніше
08.06.2018 Повідомлення акціонерів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23343582) про виплату дивідендів Детальніше
12.04.2018 Повідомлення акціонерів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23343582) про скликання Загальних зборів акціонерів Детальніше
21.03.2018 Повідомлення акціонерів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23343582) про скликання Загальних зборів акціонерів Детальніше
Посилання розміщено в порядку направлення акціонерним товариством або акціонерами, які скликають загальні збори, повідомлення через депозитарну систему України.

Режим роботи:

Понеділок-четвер: 9:00 - 18:00
П'ятниця та передсвяткові дні: 9:00 - 17:00
Субота, Неділя: вихідний
Перерва: 13:00 - 14:00

Особистий прийом клієнтів:

Понеділок-п'ятниця: 9:30 - 12:30

Адреса:

бул. Б.Хмельницького, 6, офіс 253
обл. Київська, м. Буча, Україна,
08297

Контакти:

Тел.: +38 (044) 228-91-65

jrc@jrc.com.ua
Відділ обслуговування депонентів

Тел.: +38 (050) 425-00-78

o.kirsanova@jrc.com.ua
Відділ обслуговування емітентів

Тел.: +38 (050) 470-28-23

jrc@jrc.com.ua

Банківські реквізити:

рахунок 26508691 у АТ «ПУМБ», МФО 334851
IBAN: UA963348510000000000026508691
(ідентифікаційний код юр. особи отримувача: 23785133)

Схема проїзду: