Послуги клієнтам - ТОВ "ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" - Депозитарна установа

Послуги депозитарної установи

  • відкриття та ведення рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів;

  • виконання облікових операцій з цінними паперами (зарахування, списання, переказ, блокування, розблокування прав на цінні папери);

  • виконання інформаційних операцій (підготовка та видача виписок або довідок з рахунку в цінних паперах, інформаційних довідок, інформації щодо корпоративних операцій емітента );

  • засвідчення довіреностей від фізичних осіб - депонентів на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства;

  • інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;

  • розсилання акціонерам Емітента персональних повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів, результати Загальних зборів тощо;

  • виконання функцій реєстраційної та лічильної комісій при проведенні загальних зборів Емітента;

  • здійснення підготовки та надання Емітенту довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів;

  • консультування Емітента з питань обліку та/або обігу цінних паперів.

Режим роботи:

Понеділок-четвер: 9:00 - 18:00
П'ятниця та передсвяткові дні: 9:00 - 17:00
Субота, Неділя: вихідний
Перерва: 13:00 - 14:00

Особистий прийом клієнтів:

Понеділок-п'ятниця: 9:30 - 12:30

Адреса:

бул. Б.Хмельницького, 6, офіс 253
обл. Київська, м. Буча, Україна,
08297

Контакти:

Тел.: +38 (044) 228-91-65

jrc@jrc.com.ua
Відділ обслуговування депонентів

Тел.: +38 (050) 425-00-78

o.kirsanova@jrc.com.ua
Відділ обслуговування емітентів

Тел.: +38 (050) 470-28-23

jrc@jrc.com.ua

Банківські реквізити:

рахунок 26508691 у АТ «ПУМБ», МФО 334851
IBAN: UA963348510000000000026508691
(ідентифікаційний код юр. особи отримувача: 23785133)

Схема проїзду: